Γνωρίσαμε το έργο ενός μεγάλου έλληνα ζωγράφου και χαράκτη του Αλέκου Φασιανού.

Εμπνευστήκαμε από τα περιστέρια στους πινακές του και μιλήσαμε για την χαρακτική και την τυπογραφία.